Magyar nyelv English version Performan Group

Nyakkendő nélkül a vezetői álláskeresésről - 4. rész

Korábbi cikkeink folytatásaként a direkt álláskeresést támogató lobby-csatornákról lesz szó.

2012. április 24. · Saját cikkek · PerforMAN
Nyakkendő nélkül a vezetői álláskeresésről - 4. rész

„Lobby-csatornák” alatt azokat az álláskeresési csatornákat értjük, amelyeken keresztül a minket körülvevő üzleti világból az üzleti közösségek döntéshozói megközelíthetőek számunkra. Ezek a közegek legtöbb esetben azok az üzleti szövetségek, egyesületek vagy kamarák, amelyek az üzleti világ vezetőit tömörítik. Ezen szövetségek fontos területei a szakmai ismertség és személyes ismeretségek kialakításának. Állandó tagként rendszeresen lehetőségünk nyílik részt venni a közösség eseményein – többnyire üzleti ebédeken, vacsorákon –, ahol személyesen, kötetlen formában találkozhatunk azokkal a potenciális üzleti partnerekkel, vagy későbbi munkaadókkal, akik számunkra fontosak lehetnek. Az üzleti kamarák világának emelt szintje, ha több évi tagság után arra vállalkozunk, hogy vezető tisztségviselőként vagy előadóként vegyünk részt egy-egy közösség munkájában, ami kiemelten segítheti „personal branding”-ük fejlődését, illetve teret adhat véleményünk, érdeklődésünk bemutatására is.

Fontos, hogy úgy tekintsünk ezekre az üzleti közösségekre, mint „indirekt” lehetőségekre ismeretségek generálásához, amelyek azonban nem alkalmasak direkt álláskeresésre (nagyon nagy hiba az első ismeretségek alkalmával állásról beszélni, ld. ebben a témában korábbi írásunkat). Az indirekt ismeretségi modell számos ponton egyszerűbb és nehezebb is, mint egy direkt álláslehetőség megpályázása.

Egy-egy rendezvényen nyilván rengeteg spontán lehetőség adódhat a megfelelő partner megtalálására, mégis javasoljuk a „kevesebb több” elv alapján egy-egy rendezvényen maximum 2-3 kapcsolat felvételét, hogy azok elegendő, és mindkét fél számára emlékezetes tartalmat tudjanak hordozni a későbbi folytatáshoz. A releváns kapcsolatok megtalálása tehát az a kulcs, ami segíthet minket a rendezvények időkereteinek hatékony használatához. Ebben leginkább a szervezetekben dolgozó munkatársak segítségére érdemes építeni.

A szakmai szövetségek más frontokon is aktívan segíthetik karrierünk fejlesztését. Azon kívül, hogy iparági kapcsolataink és ismereteink fejlődnek, a szervezet életébe való bekapcsolódással hasznos szakmai műhelymunkában lehet részünk. Együtt dolgozhatunk más vállalatok hasonló területen dolgozó szakembereivel, ablakot nyithatunk saját tudásunkra, tevékenységeinkre; eredményeinket a szervezet tagjai számára eljuttathatjuk, segíthet publikációk megjelentetésében. Sok esetben kutatómunkánkhoz vagy esettanulmányainkhoz rengeteg példát, kapcsolatot találunk, amelyek tovább segíthetik személyes – vagy publikációkban a szervezet saját témáin át – bemutatkozási lehetőségeinket.

 

Következő rész >>

 
 
LinkedIn Facebook